Kdo je tichý společník a kdy se vyplatí ho přizvat do společnosti

Možná jste o tichém společníkovi někdy už slyšeli, ale nevíte přesně o koho se jedná. Jak může být prospěšný vašemu podnikání? Jaká jsou jeho práva?  A když se rozhodnete této možnosti v podnikání využít, co je potřeba si ohlídat z právního hlediska? Na tyto
a mnohé další otázky si v článku odpovíme.
Tichý společník je v obchodních stycích velmi oblíbeným institutem, i když existuje mnoho podnikatelů, kteří o něm ještě neslyšeli. Určitě je dobré hned v úvodu zmínit, že tichý společník pro vás v některých případech může představovat velmi dobrý způsob financování vašeho podnikání.

Definice tichého společníka

Jedná se o osobu, která se s vámi bude určitým způsobem podílet na vašem podnikání. Jak se bude na podnikání podílet, bude určeno ve smlouvě o tichém společenství, kterou s ním uzavřete.
Zjednodušeně je to osoba, která do vašeho podnikání vloží vklad (je jedno zda finanční nebo hmotný či dokonce nemovitý) a na základě toho se bude podílet na zisku či ztrátě z podnikání.
Tichý společník nebude však nikde veřejně vystupovat, nebude veden v obchodním rejstříku, tudíž o jeho existenci nemusí (kromě vás) nikdo vědět, proto se nazývá tichým společníkem.

Tichým společníkem může být 

  • fyzická osoba
  • právnická osoba 

 Bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo nepodnikatele.

tichý společník

Smlouva s tichým společníkem neboli smlouva o tiché společnosti

Tuto smlouvu upravuje občanský zákoník v § 2477 až 2755. Zákon stanovuje, že smlouva musí být vždy písemná.
Mezi základní podmínky smlouvy, jak již bylo výše uvedeno, patří skutečnost, že smlouva stanoví vklad tichého společníka do podnikání a vy se na základě toho zavážete tichému společníkovi vyplácet určitou část zisku.
Nepatří tam však pouze vyplácení zisku, smlouva by měla stanovit (stejným způsobem jako vyplácení zisku) i případný podíl na ztrátě. Výhodou takové smlouvy je, že vy získáte možnost financování vašeho podnikání a tichý společník možnost, jak výhodně investovat své volné finanční prostředky či movitý nebo nemovitý majetek.
V případě obchodních společností je nutné takovou smlouvu schválit valnou hromadou nebo členskou schůzí.
Na internetu se samozřejmě dají najít vzory smluv o tiché společnosti, ale jedná se vždy o velmi obecné smlouvy. Vzhledem k tomu, jak důležitá je tato smlouva a jak velký dopad bude mít na vaše podnikání, je lepší se obrátit na odborníka, který sepíše smlouvu tak, aby odpovídala aktuální právní úpravě i vašim představám a podmínkám obou stran.

Práva a povinnosti tichého společníka

Tichý společník se na podnikání neúčastní přímo. 

 Proto nemůže:

  • podepisovat smlouvy, 
  • jednat za vás,
  • bez vašeho souhlasu rozhodovat, jakým směrem se bude podnikání ubírat. 

Může však nahlížet do veškeré obchodní dokumentace včetně dokumentace účetní. 

Tichý společník se bude sice podílet na případné ztrátě, ale za vaše dluhy žádným způsobem neručí. Výjimkou jsou případy, kdy je jeho jméno uvedeno v názvu obchodní firmy nebo vystupuje společně s vámi vůči vašim obchodním partnerům.

Ukončení smlouvy o tiché společnosti

Jakým způsobem ukončíte smlouvu s tichým společníkem si můžete ve smlouvě upravit podle potřeby.

Zpravidla smlouva končí v okamžiku, kdy podíl na ztrátě společníka dosáhne výše jeho vkladu, ale můžete si samozřejmě upravit odlišný způsob. 
Pokud se dohodnete na ukončení smlouvy o tiché společnosti nebo nastala jiná skutečnost, kterou smlouva předpokládá například:

  • uplynutí doby na kterou byla smlouva uzavřena, 
  • dosažení nějakého mezníku podnikání a podobně,

budete povinni vyplatit tichému společníkovi zpět jeho vklad. Také bude potřeba přičíst jeho podíl na zisku nebo odečíst jeho podíl na ztrátě k okamžiku ukončení smlouvy.

Nevýhody tichého společenství

Může se zdát, že u tichého společenství převažují výhody nad nevýhodami, protože např. na rozdíl od financování vašeho podnikání formou úvěru, pokud se vám v podnikání nebude dařit, nemusíte nic vracet ani doplácet.  Přesto existuje u tichého společenství také jedna velká nevýhoda, pokud bude vaše podnikání velmi úspěšné, budete muset tichému společníkovi vyplatit poměrně vysoké částky, které mohou několikanásobně převýšit jeho vklad.
Jestli očekáváte vysoké příjmy, je vhodné zvážit, zda způsob financování prostřednictvím tichého společníka je správným řešením. Případně lze také ve smlouvě o tiché společnosti stanovit její ukončení např. k okamžiku, kdy případný podíl na zisku dosáhne určité výše.
Pokud se tedy rozhodnete, že do podnikání zapojíte tichého společníka, je lepší tuto záležitost projednat s advokátem, který vás upozorní na možná rizika smlouvy s ohledem na specifika vašeho podnikání. 

Snad jsem vám v tomto textu odpověděla na několik vašich otázek. Jestli se rádi vzděláváte v oblasti práva, přečtěte si také článek Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem  nebo Co musí obsahovat dohoda o mlčenlivosti.

Kdo je tichý společník a kdy se vyplatí ho přizvat do společnosti