Co musí obsahovat dohoda o mlčenlivosti?

S dohodou o mlčenlivosti se také můžete setkat pod pojmem NDA neboli non-disclosure agreement. Kdy je nutné ji uzavřít a co musí obsahovat, aby vás skutečně ochránila? Na to si odpovíme v tomto článku.

Každý podnikatel, který v rámci svého podnikání využívá vlastní know-how (jako je výroba jedinečného produktu nebo program vytvořený přesně pro jeho potřeby) někdy řešil, jak zařídit, aby tyto důvěrné informace zůstaly v bezpečí.

Pro podnikatele je při práci někdy nezbytné sdělovat informace třetí osobě, zároveň však tyto důvěrné údaje potřebuje chránit před zneužitím, aby nepřišel o svou konkurenční výhodu. Řešením je uzavření dohody o mlčenlivosti, kterou podnikatel podepíše s osobami, které s takovými informacemi přijdou nebo by mohli přijít do styku.

dohoda-o-mlcenlivosti-NDA

Uzavření dohody se zaměstnanci

Je třeba upozornit, že dohodu o mlčenlivosti je vhodné uzavřít i se zaměstnanci. Zákon o zaměstnaneckém poměru obecnou povinnost mlčenlivosti neupravuje (resp. zákon pouze stanoví povinnost mlčenlivosti podle § 303 ZP pro zaměstnance ve správních úřadech a u dalších vyjmenovaných zaměstnavatelů).

Pokud tedy není zaměstnanci uložena povinnost o mlčenlivosti přímo v pracovní smlouvě, je na místě uzavřít samostatnou dohodu o mlčenlivosti. Výhodou samostatné dohody je i skutečnost, že může být podrobnější.

V momentě, kdy zaměstnanec takovou dohodu podepisuje, má to do určité míry i psychologický efekt. Zaměstnanec si je poté lépe vědom své povinnosti o neprozrazení důvěrných informací a zůstává v tomto směru přece jen opatrnější.

Předmět smlouvy

Při sepisování dohody o mlčenlivosti je potřeba věnovat pozornost vymezení okruhu informací, které mají být předmětem mlčenlivosti.

Jedná se zejména o informace tvořící obchodní tajemství a know-how.

Ale může se jednat i o následující informace:

  • cenová politika
  • vnitřní fungování firmy 
  • zaškolování zaměstnanců
  • a další…

Mezi další oblasti zahrnujeme takové, které mohou být natolik specifické, že jsou určitou konkurenční výhodou nebo by mohly být zneužity proti podnikateli v rámci konkurenčního boje.

Každý podnikatel je jedinečný, stejně tak se vždy liší i povaha a rozsah důvěrných informací, proto je v takovém případě vhodné obrátit se s řešením na advokáta.

Doba trvání povinnosti

Je potřeba vždy stanovit délku trvání povinnosti, která by měla trvat i po skončení právního vztahu, v rámci kterého osoba přišla do styku s důvěrnými informacemi. Délka trvání je pak na zvážení zúčastněných osob, ale neměla by být extrémně krátká a ani dlouhá.

Sankce za porušení mlčenlivosti

V dohodě je třeba také ujednat, jaké následky bude mít případné porušení mlčenlivosti. Primární povinností při vyzrazení nebo jiném zneužití důvěrných informací je náhrada škody, která může spočívat mj. v náhradě ušlého zisku. Problémem je však vyčíslení takové škody.

Druhou možností je sjednání smluvní pokuty, která se však nemusí dotýkat případné náhrady škody (smluvní pokutu ani jiné peněžité sankce však nelze sjednat v případě zaměstnance).

V případě porušení mlčenlivosti zaměstnancem je možné zareagovat výpovědí z pracovního poměru. Zároveň je vždy nutné zvážit závažnost prozrazených informací, neboť by zde mohlo být případné riziko, že výpověď bude neplatná.

Sepsání NDA

Dohoda o mlčenlivosti má spoustu náležitostí, jak jste sami zjistili v tomto článku. Pokud chcete vypracovat NDA nebo již existující dohodu zkontrolovat, abyste měli jistotu, že jste nic nepodcenili, neváhejte se na mě obrátit. Společně projdeme veškerá specifika vašeho podnikání –⁠ v jaké oblasti hrozí největší rizika, jak nastavit případné smluvní sankce a u jakých osob si povinnost mlčenlivosti ohlídat.

Případně vám pomohu nastavit i další dohody, pokud při kontrole zjistíme, že je to potřeba. Po naší spolupráci už budete klidnější s vědomím, že se ve svém podnikání nemusíte ničeho obávat.

Zajímá vás právo a rádi byste se o tomto oboru dozvěděli více? Přečtěte si i další z mých článků, spoustu užitečných informací najdete například zde –⁠ Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem.

Co musí obsahovat dohoda o mlčenlivosti?