Poskytujeme právní služby v následujících oblastech, výčet jednotlivých služeb je pouze orientační

 • – Zákonem pojmenované i nepojmenované smlouvy, jejich úprava, kontrola a tvorba dle zadání klienta
 • – Obchodní podmínky
 • – GDPR
 • – Veškeré pracovněprávní záležitosti – pracovní smlouvy, dohody, spory se zaměstnavateli či zaměstnanci
 • – Veškeré obchodněprávní záležitosti
 • – Posouzení věci pro dlužníky i věřitele
 • – Předžalobní upomínky
 • – Exekuční návrhy
 • – Veškerá smluvní dokumentace související s nemovitostmi zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, dohody o vypořádání spoluvlastnictví
 • – Advokátní úschovy při prodeji a koupi nemovitosti
 • – Návrh na rozvod manželství
 • – Dohoda rodičů o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem
 • – Dohoda o majetkovém vypořádání manželů
 • – Návrh na popření či určení otcovství
 • – Osvojení
 • – První porada po spáchání trestného činu zahrnující informace o Vašich právech, možnostech postupu, psychická podpora v činění následujících kroků
 • – Porada ohledně případného postupu před podáním trestního oznámení
 • – Pomoc s formulací a sepsáním trestního oznámení
 • – Poučení o právech poškozeného v průběhu celého trestního řízení
 • – Návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • – Konzultace a podání v trestních kauzách