Každý se občas dostane do situace, kdy potřebuje využít právních služeb. Rozhodne se  tedy obrátit na právníka, ať už při řešení rodinných nebo obchodních záležitostí. Ale není právník jako právník. Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi právníkem a advokátem? Vše si vysvětlíme v tomto článku, nemají totiž jen rozdílné vzdělání, ale i velmi odlišné kompetence.

Právníkovi stačí vystudovat právnickou fakultu

Právník je prakticky každý, kdo vystuduje právnickou fakultu, ale to neznamená, že každý právník vám může poskytnout kvalitní právní služby. V určitých případech vám dokonce právní služby poskytnout ani nemůže, protože mu to zákon neumožňuje. A v tom spočívá jeden z hlavních rozdílů mezi právníkem a advokátem. Advokát má nejen rozsáhlejší pravomoc, ale také absolvoval mnohem náročnější vzdělání.

Povinnosti advokáta

Advokát je sice taky právník, ale takový, který se po dostudování právnické fakulty začal připravovat na profesionální poskytování právních služeb jako tzv. advokátní koncipient. Po tyto celé tři roky byl nad advokátním koncipientem školitel, který velmi pečlivě kontroloval veškerou jeho práci. Během těchto tří let musel také koncipient projít velkým množstvím školení pořádanými odbornými organizacemi nebo přímo Českou advokátní komorou (ČAK).

Složení advokátní zkoušky

Po třech letech, kdy jsou na koncipienta kladeny poměrně vysoké nároky, co se týká jeho znalostí a získávání zkušeností, podává přihlášku k tzv. advokátní zkoušce, která je považována za jednu z nejnáročnějších profesních zkoušek.

Během zkoušky musí uchazeč prokázat nejen své znalosti z oblasti práva, ale i z oblasti etiky a pravidel, kterými se následně jako advokát musí řídit. Po úspěšném složení advokátní zkoušky se může nechat zapsat do seznamu advokátů, který vede ČAK.

rozdil-mezi-pravnikem-a-advokatem

Dodržování profesních i etických pravidel

Advokát je povinen v rámci své praxe dodržovat spoustu profesních i etických pravidel, a to nejen ve vztahu ke klientovi, ale i ve vztahu k soudům, úřadům a ostatním advokátům. Pokud by tato pravidla nedodržoval, vystavoval by se riziku podání kárné žaloby, kdy by mohl být ze seznamu advokátů vyškrtnut.

Nezbytnost pojištění

Advokát v rámci poskytování právních služeb musí být pojištěn, což právník být nemusí. Pokud se obrátíte na advokáta a on udělá chybu, tak je následně možné získat náhradu škody, kterou vám vyplatí pojišťovna. Nemusíte mít tedy obavy, jestli vám advokát bude schopen vzniklou škodu uhradit. 

Opravdu každý advokát musí být pojištěn, bez tohoto pojištění by nemohl být zapsán v seznamu advokátů. Tato jeho povinnost se kontroluje každý rok ze strany České advokátní komory, pokud jednou nezaplatí, může být i vyškrtnut, případně jinak potrestán.

Jen advokát může k nejvyššímu a ústavnímu soudu

Pouze advokát může vystupovat jako obhájce nebo jako právní zástupce u nejvyššího soudu nebo u soudu ústavního. Pokud potřebujete využít právní služby a získáte kontakt na advokáta, ověřte si, zda je dotyčný skutečně oprávněn poskytovat právní služby a je zapsán v seznamu advokátů u ČAK, protože pouze od takového člověka získáte profesionální služby.

Rozdíl v titulech Mgr. a JUDr. 

Někdy jako potencionální klient můžete řešit, jaký je rozdíl mezi advokátem s titulem Mgr. a s titulem JUDr. Při poskytování právních služeb žádný. Rozdíl mezi těmito tituly je pouze v tom, že advokát s titulem JUDr. si navíc udělal tzv. malý doktorát, tedy sepsal rigorózní práci a složil zkoušku v určitém oboru práva. 

Titul JUDr. byl dokonce dříve udělován automaticky každému, kdo vystudoval právnickou fakultu.  V průběhu devadesátých let však došlo ke změnám v rámci studijních programů, místo titulu JUDr. se začal udělovat titul Mgr., na poskytování právních služeb to ale skutečně nemá žádný vliv.

Může být advokát honosící se titulem JUDr. a mnoha dalšími tituly, který se ale dále nevzdělává nebo se nijak nespecializuje a může vám tedy poskytnout podstatně horší právní služby než „obyčejný“ advokát s titulem Mgr., který se ale ve svém oboru velmi dobře orientuje, sleduje veškeré změny v zákonech a dále se vzdělává na různých konferencích.

Jak si vybrat advokáta?

Při výběru advokáta neřešte tolik jeho titul, ale spíše to, jakým způsobem se prezentuje a jak si sedíte lidsky (protože s ním budete možná muset sdílet i detaily ze svého soukromého života). 

Důležité je, zda má zkušenosti z oboru práva, který vy zrovna potřebujete. Protože i když může být někdo skvělý na sepsání složité obchodní smlouvy a vždy vám při obchodních problémech pomohl, tak to neznamená, že vám stejně dobré služby poskytne i při sporu s bývalou manželkou nebo když se stanete obětí trestného činu. Zvolte si tedy takového advokáta, na kterého se můžete vždy spolehnout.

Potřebujete využít služeb advokáta? Napište mi, ráda si na vás najdu čas.  Pokud  máte  otázku z oblasti práva, na kterou chcete co nejrychlejší odpověď, můžete využít
službu⁠ právní čtvrthodinky, díky které vám odpovím na dotaz nejpozději do 48 hodin. 

Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem?